15 May

Area Sales Manager Zmir Jobs Vacancy in The Est Lauder Companies

Position
Area Sales Manager Zmir
Company
The Est Lauder Companies
Location
Opening
15 May, 2019 9 days ago

The Est Lauder Companies urgently required following position for Area Sales Manager Zmir. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Area Sales Manager Zmir Jobs Vacancy in The Est Lauder Companies Jobs Details:

POZİSYON ÖZETİ:

Bölge Satış Müdürü (ASM), bölgesinde satış performansları ve müşteri deneyimi gerçekleştirmekle yükümlüdür.İzmir ve diğer birkaç bölgeden sorumlu olması nedeni ile İzmir'de ikamet etmelidir. Mağaza müdürlerinden oluşan bir takıma yol gösterir, koçluk yapar, geliştirir, aynı zamanda performanslarından da sorumludur. Onlarla birlikte, her kapı için ticari stratejiyi tanımlar, hedefleri belirler ve bir perakende animasyonlar takvimi oluşturur. Satışın, müşteri deneyiminin, ürün bilgisinin ve sanatkarlığın gerekli her kanalda sürdürülmesini sağlamak için eğitim stratejisini Bölge Eğitimcisi (ART) ile ortaklaşa tanımlar.

İŞ SORUMLULUKLARI:

  P
 • erakende satış performansını sürdürmek

 • Tüm bö
 • lgede mağaza satış hedefine ulaşmak.

 • Mağaza
 • müdürlerine, satış hedeflerini gerçekleştirmeleri için öncülük yapmak: Performanslarını geliştirmek için, onları müşteri deneyimi, satış teknikleri ve ürün bilgileri hakkında eğitmek.

 • Ticari
 • KPI'ları yönetmek: mağaza trafiği, conversion (dönüşüm) oranı, FTE (Full Time Employee) başına saat başı olan işlem sayıları, UPT, AST ve verimlilik.

 • Bireys
 • el satış verimliliğini maksimize etmek: conversion (dönüşüm) oranını ve verimliliği sürdürmek (her bir makyaj artistinin günlük işlem sayısı)

 • Bölged
 • eki her kapı için perakende satış hedefleri oluşturmak (Sene/Çeyrek/Ay/Hafta/Gün şeklinde olmak üzere) ve günlük sonuçları takip etmek.

 • MAC So
 • syal medyasını, rekabeti ve omni-channel girişimleri anlamak.

 • Trafiğ
 • i, conversion (dönüşüm) oranını takip etmek ve yerel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Pazarlama, VM, Etkinlikler ve Eğitim departmanları ile birlikte çalışarak kapı bazında strateji oluşturmak ve uygulamak

 • Her ma
 • ğaza müdürünün, trafiği yönlendirmek, dönüşümü sağlamak ve ekibi motive etmek için haftalık Perakende Animasyonlar takvimi oluşturup uyguladığından emin olmak.

 • Çalışm
 • a çizelgesi sürecini planlamak. Mağaza programlarının satışları ve verimliliği maksimize etmesi adına inşa edildiğini kontrol etmek.

 • Mağaza
 • partnerleri mevcut ise : Mağazayı canlandırmak için fırsatlar bularak ortaklaşa çalışmak, ortaklar tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara/ girişimlere katılmak, ortak alanları ya da medya fırsatlarını güçlendirmek.

 • Alışve
 • riş merkezi operatörleri ile : Mağazayı canlandırmak için fırsatlar bularak ortaklaşa çalışmak, alışveriş merkezi tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara/ girişimlere katılmak, alışveriş merkezi alanınını ya da medya fırsatlarını güçlendirmek.

 • 5 yıld
 • ızlı müşteri servisi ortaya koymak:

 • Tüm bö
 • lge için Müşteri Deneyimi hedeflerine ulaşmak.

 • 5 yıld
 • ızlı müşteri deneyiminin tüm unsurları hakkında, mağaza müdürlerine ilham vermek, onları motive etmek ve yetiştirmek. Üstün deneyim kültürü oluşturarak 1 numaralı önceliğimiz olarak gördüğümüz müşteri odaklılığımızı sürdürmek.

 • Satış
 • alanında zaman geçirerek ve müşteri geribildirimlerini alarak tüm kapılarda, her zaman mükemmel müşteri deneyimi verildiğinden emin olmak.

 • Müşter
 • i şikayetlerine sıfır tolerans gösterirken, aynı zamanda, tüm mağaza müdürlerini, kendi mağazalarındaki müşteri deneyiminin kalitesinden sorumlu tutmak.

 • Sonuçl
 • arı takip etmek ve izlemek: Performansı arttırmak için Gizli Müşteri sonuçlarını ve Müşteri Şikayeti raporlarını stratejik araçlar olarak kullanmak.

 • Takımı
 • Yönetmek ve Yetenek Geliştirmek:

 • Net he
 • defler ve beklentiler sağlamak.

 • Gerekl
 • i performans değerlendirmeleri ve düzenli takım buluşmalarını yönetmek.

 • Takımd
 • aki her bireye, onların güçlü yönlerini daha da güçlendirerek net bir başarı planı kurmak.

 • Takım
 • çalışmasını ve takım ruhunu teşvik etmek.

 • Bölge
 • Eğitimcisi (ART) ya da kendisi tarafından verilebilen eğitimler için, ekibin eğitim fırsatlarını Eğitim departmanı ile iş birliği yaparak belirlemek.

 • Bölged
 • eki yeni işe alım ve oryantasyon sürecini takip etmek ve uygunluğundan emin olmak.

 • Bireyl
 • eri kendi başarılarından, performanslarından, davranışlarından, politika ve prosedürlere uymalarından sorumlu tutmak.

 • Proakt
 • if olarak zayıf performans, katılım veya davranış sorunlarını ele alarak, disiplin sürecini yönetmek.

 • İşletm
 • eyi başarıyla yönetebilmeleri için, mağaza müdürlerine yetki vermek.

 • Perake
 • nde Operasyon Mükemmeliyeti Sağlamak

 • Perake
 • nde ortaklarıyla (mevcut ise) işbirlikçi ilişkiler oluşturmak ve sürdürmek. Marka için fırsatlara (alan, çalışan, yazılar) imkan vermek için ilişkileri güçlendirmek

 • Kusurs
 • uz görsel düzenlemeyi ve hijyen standartlarını her zaman korumak

 • Dönüşü
 • m oranını arttırmak için çalışan shiftini optimize ederek mağaza trafiğinin en yoğun olduğu saatleri desteklemek

 • Stok d
 • urumunu gözlemlemek ve sürdürmek; stok sayımı ile fiziksel envanterin yönetilmesini sağlamak, stok durumunu raporlamak, yavaş eriyen ürünler için stok sayısını minimize etmek, tester ürünleri işlemek, iade ürünleri ve imhaları kontrol edip onayını vermek

 • Kayıp
 • önleme ve güvenlik prosedürlerini yönetmek.

 • İnsan
 • Kaynakları dokumantasyonlarını zamanında tamamlama

 • Markan
 • ın Müşteri, ürün veya çalışan ihtiyaçları için geribildirim ortamı / sistemi yaratmak

Q

ualifications

POZISYON GEREKSINIMLERI:

İş ile bağlantılı beceriler:

  L
 • iderlik: insanları rahatça yönetme ve denetleme.

 • Ta
 • kım Koçluğu, Eğitimde deneyim.

 • To
 • pluluk önünde konuşma, iletişim becerileri.

 • Ye
 • ni ve mevcut çalışanları eğitme ve koçluk yapma.

İ

ş ile bağlantılı deneyim:

  P
 • erakende ve/veya Müşteri deneyiminde yönetim deneyimi zorunlu.

 • So
 • mut, ölçülebilir başarılarla, 3 sene yöneticilik tecrübesi.

 • Ko
 • zmetik sektöründe deneyim tercih edilir.

A

nalitik/Yorumlayıcı Beceriler:

  A
 • nalitik beceriler (planlama, bütçelendirme)

 • Da
 • taları yorumlama, analiz etme ve haftalık/aylık raporlara yorum yazabilme becerisi.

 • Ça
 • tışmaları çözme becerisi.

 • zlı / hareketli bir çevrede çalışabilme yeteneği.

E

k Gereksinimler :

E
  s
 • nekliği kanıtlamak, değişimi yönetme yeteneği.

 • Şi
 • rketin kurumsal felsefesini kavramak.

G

AYRET:

B
 • u pozisyon, günlük olarak gerçekleştirilecek mükemmel iletişim becerileri gerektirir.

 • Bu
 • pozisyon ılımlı fiziksel efor gerektirir.

Ç

ALIŞMA KOŞULLARI:

  Z
 • amanının çoğunda mağazada olmak.

 • Tr
 • afiğin yoğun olduğu tatil günlerinde de gerekli durumlarda esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

 • Lo
 • kasyonlara ve lokasyonlardan seyahat etmek.

 • Za
 • man zaman gecelik seyahat, potansiyel yurtdışı seyahatleri.

B

u iş açıklaması, bu pozisyonun genel doğasını ve yapılan işin seviyesini açıklamaya yöneliktir.

Aynı zamanda, işin, anlatılmasının gerekli bulunduğu ana fonksiyonlarının genel detaylarını yansıtır ve bu pozisyondaki tüm işin detaylı açıklaması olarak algılanmamalıdır. Bu, sorumlukların geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir listesi değildir ve denetim otoritelerinin takdirinde değişiklik ve istisnalara tabidir.

Job: Sales

P

rimary Location: Europe, Middle East, Africa-TR-34-ELCA KOZMETIK MERKEZ OFIS

Job Type: Standard

Schedule: Full-time

Shift: 1st (Day) Shift

Job Number: 199131


Jobs Vacancy Related to Area Sales Manager Zmir: